Interior Design Coaching je vhodný pro ty, kteří hledají víc než jen radu a zkušenost profesionála při zařizování interiéru. Je skvělým řešením pro ty, kteří chtějí být do procesu návrhu interiéru aktivně zapojeni nebo preferují zařizování bez asistence designéra.

Vytvořit krásný interiér, který svým obyvatelům přinese skutečný pocit domova, není jen o správném sladění barev a výběru hezkého nábytku a dekorací. Za každým skvělým interiérem, v němž se cítíte „jako doma”, musí být důkladné pochopení osobnosti jeho obyvatel. Interiéru můžete vtisknout osobité „já” tehdy, až dobře pochopíte to svoje.

INTERIOR DESIGN COACHING

Při Interior Design Coachingu pomáhám klientům, aby lépe poznali sami sebe a ujasnili si svůj vztah k okolnímu prostředí i názor na to, co pro ně vlastně znamená domov či jaké jsou jejich představy o ideálním vysněném bydlení. Pokud se toto podaří, je návrh interiéru, ve kterém bude klient spokojený a šťastný, už relativně snadným a hlavně zábavným procesem.

Interior Design Coaching je v ideálním případě na počátku jakéhokoli zařizování interiéru. Klientovi pomůže při ujasnění vlastních potřeb a očekávání od výsledného interiéru a usnadní tak výběr vhodného stylu i prostorového řešení. Klient tak získává jistotu, že výsledný interiér bude odpovídat nejen jeho estetickým a funkčním potřebám, ale naplní i jeho duši.

Je velmi vhodným nástrojem při navrhování prostoru pro partnerské dvojice, ale i celé rodiny. Pomáhá ladit potřeby a stylové preference lidí s odlišnými zájmy.

Interior Design Coaching můžete využít buď individuálně nebo na skupinovém workshopu.